Kindertherapie en begeleiding voor kinderen en jongeren(en hun ouders)

Mijn doel is het begeleiden van jonge mensen waarbij de ontwikkeling of het leren leven niet helemaal vanzelf gaat. Soms is er sprake van een ontwikkelingsstoornis, of een tijd in het leven moeite geeft. Hierin kan ik behulpzaam zijn.

Mijn vraag is altijd:

“ Wat heb jij nodig om……”

….en dan komt er iets waarvan ik zie dat dit nodig is om verder te kunnen ontwikkelen.

Met welke hulpvraag kan je contact met me opnemen?

Eigenlijk mag je voor alles contact met me opnemen. Met ASS( autisme) heb ik veel ervaring en kennis. Daarnaast zijn er jongeren die in vervelende situaties zitten, zoals het doorgaan van een scheiding, rouw of andere heftige levensgebeurtenissen. Vergeet ook de huidige Corona-tijd met het thuis-leren niet.

Verloop van de kennismaking:

We plannen eerst een kennismakings-afspraak in binnen een week na de vraag. Als u interesse heeft, krijgt u een vragenlijst mee.  Na deze afspraak krijgt u binnen een week een tweede gesprek, waarin we de vragenlijst bespreken en bespreken waarin ik helpend kan zijn voor u of uw kind. Deze twee gesprekken zijn vrijblijvend.

Verloop van de begeleiding:

Na deze tijd ga ik, als we tot overeenstemming komen over de begeleiding, aan het werk.   Wat kan ik bijvoorbeeld doen?

Voor ouders:

  • Begeleiden van vragen en problemen omtrent opvoeding.

Voor jongeren zelf:

  • Helpen met het organiseren/plannen van (huis)-werk
  • Het oefenen met denkprocessen die in het dagelijkse leven nodig zijn.
  • Het spelenderwijs leren gebruiken van de hersen-taken wat betreft planning en organisatie.

Viertal belangrijke strategische functiegroepen :

  1. Het beheersen van de impulsen: Eerst denken dan doen.
  2. Concentratie: Het oefenen van, in het begin, korte momenten van aandacht. Deze momenten wat langer maken, zodat je de aandacht wat langer op 1 ding kan houden.
  3. Flexibiliteit: Heb jij ook wel eens dat er iets gebeurt wat je niet hebt ingepland? Het kan dan lastig zijn als je niet kan schakelen…
  4. Prioriteiten stellen: Wat doe je eerst en wat later: Inplannen van huiswerk, kamer opruimen etc.

Deze functies zijn leerbaar. Vaak is het al mogelijk om deze te trainen door het spelen van spelletjes, of het samen doen van taakjes, of het bakken van een cake….

Kijk naar het kind zoals je nog nooit hebt gekeken. Als je dieper en verder naar iets kijkt, is het nog mooier dan je al gezien hebt.

De naam “Lavendelvlinder”

Ik zie het leven van een kind als de ontwikkeling van een vlinder:
Van eitje( de zwangerschap) naar rups, dit is de baby.
Van rups naar pop(de kindertijd) en van pop naar mooie vlinder(de volwassenheid).
Op deze weg kunnen er veel dingen gebeuren.
Mooie, maar ook minder mooie.
Het is mijn roeping om de kinderen die het nodig hebben in de kindertijd/ tijd als jongere zich te helpen ontwikkelen.
De kleur paars staat voor: 
Paars zorgt voor zelfverzekerdheid en versterkt het gevoel van eigenwaarde.
Paars staat voor macht en geloof
Paars is inventief, vol inspiratie en originaliteit